Kennis-maken of inschrijven

Daltononderwijs is voor iedereen

De Prinses Margrietschool in Spankeren is voor alle kinderen uit Spankeren, Dieren en omgeving

 

Daltononderwijs is voor iedereen. Leerlingen volgen bij ons alle reguliere vakken van de basisschool, zoals rekenen, taal en lezen. Dalton voegt iets extra’s toe.

 

Aan de reguliere vakken voegt Dalton vier aspecten toe. Deze dragen in onze ogen bij aan de zelfredzaamheid en sociale vaardigheden van ieder kind. Binnen een duidelijke structuur leren wij uw kind zelfstandig werken, verantwoordelijkheid dragen, samenwerken en reflecteren.

 

Verantwoordelijkheid - Leerlingen leren verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk, zowel voor het eindresultaat als voor de wijze waarop dit tot stand is gekomen. Het is belangrijk dat onze leerlingen zich mede verantwoordelijk weten voor de sfeer, voor de omgang met elkaar en voor het materiaal op school.

 

Zelfstandigheid - We stimuleren onze leerlingen tot het zelf leren problemen oplossen en opdrachten uitvoeren. Weektaken bevorderen het leren plannen en organiseren van het eigen werk of de samenwerkopdrachten.

 

Samenwerken - We leren de leerlingen samenwerken met alle klasgenoten uit het oogpunt van sociale vorming. De ontwikkeling van waarden en normen, respectvol gedrag, is hierbij belangrijk.

 

Reflectie - Wij vinden het belangrijk kinderen te leren evalueren en reflecteren op hun werk. Een dialoog aangaan is hierbij van belang.

 

Pleun en Lieke  

Wij vinden het heel fijn dat we mogen samenwerken. Samen kunnen we een moeilijke som vaak heel goed oplossen.

 

Pleun en Lieke - groep 6

 

>> Lees meer over ons Daltononderwijs in onze Schoolgids 2018-2019.pdf.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren