Kennis-maken of inschrijven

Ouders en school

Wij vinden goede samenwerking met ouders belangrijk.

Ons team streeft naar openheid in de contacten en relatie met leerlingen en ouders. Een goede samenwerking met ouders is een voorwaarde om een veilige school te realiseren waarin de zorg voor de leerlingen centraal staat.

 

Communicatie tussen school en ouders is bij ons als volgt geregeld:

  • drie maal per jaar zijn er voortgangsgesprekken (leerlingen zijn hierbij welkom)
  • thema-avonden
  • intake- en kennismakingsgesprekken en rondleidingen
  • schoolkrant en schoolgids
  • maandelijkse digitale nieuwsbrief
  • open dagregelmatig inloop voor alle ouders, met koffie/thee in aanwezigheid directie
  • ouderpanels en klankbordgroepen
Hilde  

Het is erg prettig dat je in de hele school elke ochtend je kinderen in de klas kunt brengen. Op die manier kan je kind wat laten zien en heb je een kort lijntje met de leerkracht.

 

Hilde Aalders - moeder van Puck, Pleun en Pip


Betrokken ouders

Daarnaast zijn ouders actief in de Oudervereniging, de Medezeggenschapsraad en als klassenouder.


De Medezeggenschapsraad behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel in overleg met de directie en het bovenschools management. Zij bespreken algemene schoolse zaken (oftewel beleid) binnen de Prinses Margrietschool.


De Oudervereniging organiseert en ondersteunt bij allerlei activiteiten. Ook beheren zijn ouderbijdragen.

Klassenouders ondersteunen de leerkracht bij activiteiten voor die groep leerlingen.>> Lees overzicht activiteiten OV in onze schoolapp.

>> De notulen van de MR- en OV-vergaderingen vindt u in de schoolapp.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren