Kennis-maken of inschrijven

We willen dat kinderen met plezier naar school gaan

De school is een toegankelijke, veilige en vertrouwde plek voor kinderen, ouders en leerkrachten. De samenwerking tussen ouders, kinderen, team en de schoolomgeving zijn voor ons van groot belang.

 

De Prinses Margrietschool streeft ernaar vanaf de aanvang van het basisonderwijs een doorlopend en passend onderwijsarrangement te bieden met oog voor het individuele kind. In een uitgebreid intakegesprek met ouders van nieuwe kinderen stemmen we tijdig de verwachtingen van ouders, kind en school op elkaar af. Leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn, bieden wij een aantrekkelijk plusaanbod aan leerstof/ontwikkelingsmateriaal. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, ontvangen dit op passende wijze.

 

Van uitdaging naar succes
De leerkrachten hebben een hoog ambitieniveau en positieve verwachtingen van hun leerlingen, passend bij het niveau van het kind. Zij richten het onderwijs zo in dat kinderen aan die verwachtingen kunnen voldoen en daardoor succes ervaren. Hun pedagogisch handelen is erop gericht de leerlingen te waarderen in wie ze zijn, hen te ondersteunen en hen uit te dagen. Samenwerken, eigen taken plannen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen dragen bij aan ontplooiing. Dit alles in een moderne leeromgeving gericht op de toekomst.

Marit  

Kinderen komen al op jonge leeftijd overal in aanraking met de Engelse taal, daarom vind ik het belangrijk ze dit ook in de klas aan te bieden. Ze verheugen zich elke week weer op de les en ontwikkelen spelenderwijs hun taalgevoel.

 

Marit van Daalen - leerkracht groep 1/2

 

>>Lees meer in onze Schoolgids.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren