Kennis-maken of inschrijven

We hebben oog voor ieder kind

 

Elk kind krijgt op Daltonschool Prinses Margriet persoonlijke aandacht van de leerkracht. Extra ondersteuning, uitdagingen of een plusaanbod is er voor de leerling dat nodig heeft.

 

Wij bieden onze leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 een mooie doorgaande lijn waarlangs zij zich kunnen ontwikkelen. Zo kunnen ze optimaal presteren. Wij hebben hoge, positieve verwachtingen van onze leerlingen en laten hen succeservaringen opdoen. Dit geeft zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

 

Ingrid  

Ik ben trots op de samenwerking tussen ouders en school om te zorgen dat hun kind krijgt waar het behoefte aan heeft. 

 

Ingrid van Middelkoop - intern begeleider


Sterk in zorg

De school hanteert een zorglijn:
Hoe volgt school de ontwikkeling van leerlingen?
Wat doet school als er een hulpvraag wordt gesignaleerd?
Afspraken uit deze zorglijn zijn beschreven in de schoolgids.

We onderscheiden reguliere zorg en specifieke zorg:

  • Reguliere zorg is verbonden aan ons dagelijks handelen. Leerkrachten houden rekening met verschillen tussen kinderen en zorgen dat elke leerling het maximaal haalbare resultaat kan bereiken.
  • Specifieke zorg zijn alle handelingen voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Het zijn de extra en gerichte inspanningen bovenop de dagelijkse zorg.

De zorglijn wordt regelmatig afgestemd op de actuele situatie. Daarbij houden we rekening met wat wij in ons samenwerkingsverband PassendWijs hebben afgesproken over handelingsgericht werken.>>Lees meer in ons School Ondersteuningsprofiel.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren