Kennis-maken of inschrijven

Wat geven wij onze kinderen mee?

 

Naast rekenen, taal en lezen leert ons Daltononderwijs de kinderen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk. Het leert ze zelfstandig werken en hun eigen problemen oplossen. Ook leert het de kinderen samenwerken met klasgenoten.

 

Leerlingen geven school gemiddeld een 7.8 op de vraag of school het beste uit het kind haalt. Ook zeggen ze zich veilig te voelen op school. 

Bo

 

Op de Margrietschool leerde ik samenwerken met alle klasgenootjes. Iedereen werd altijd geaccepteerd hoe hij was. Dat helpt mij nu heel erg. 

 

Bo - oud-leerling


Hoe werken wij aan onze resultaten?
Het team van de Prinses Margrietschool analyseert en verbetert voortdurend haar werkwijze. We doen het samen: samen weten we meer en we leren van elkaar.

Onze actiepunten voor de komende periode zijn:

  • verdiepen in de executieve functies van onze leerlingen
  • inrichten van een digitaal portfolio waar zowel leerlingen als leerkrachten onderdelen beoordelen en aandragen. 

 

Dennis  

Onze collega’s uit het voortgezet onderwijs zijn positief over onze leerlingen. We krijgen complimenten over de mate waarin ze al kunnen samenwerken, verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en zelfstandig omgaan met hun huiswerk.

Dennis de Ruiter - Directeur

 

De afgelopen jaren hebben onze groep 8 leerlingen de volgende schooladviezen gekregen.

uitstroom


Centrale Eindtoets

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met de verplichte landelijke eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling voor de basisvakken en hoe het kind scoort op de landelijke referentieniveaus. Referentieniveaus geven het fundamentele niveau waaraan een basisschoolleerling moet voldoen en streefniveaus voor leerlingen die meer aan kunnen. 

taal
Lezen
rekenen

   


Bekijk ook onze schoolpagina op www.scholenopdekaart.nl 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences