Kennis-maken of inschrijven

Contact met ouders: schoolapp, schoolgids en veel overleg

 

Praktische informatie tussen ouders en school delen wij via de schoolapp en schoolgids. Voor specifieke vragen kunt u altijd bij ons terecht.

 

Schooltijden

Vanaf schooljaar 2022-2023 gaan alle kinderen vijf dagen per week naar school van 8.30 tot 14.00 uur. Dit continurooster zorgt voor veel rust en structuur voor al onze leerlingen.  

 

Kinderen kunnen bij de voorschoolse en naschoolse opvang terecht in de school. We hebben de peuterspeelzaal als buren.  De voorschoolse en naschoolse opvang wordt afgenomen bij Puck & Co. Bezoek hun website voor meer informatie.

 

Voordat een kind 4 jaar is mag het maximaal 10 dagdelen naar school om kennis te maken en te wennen. In overleg met school worden deze dagen gepland.

 

Vakanties

Daltonschool Prinses Margriet en de tien overige scholen van Scholengroep Veluwezoom vallen onder regio zuid. Het vakantierooster is te vinden in de schoolapp. 

 

Leerplicht, verzuim, vrij vragen

Afspraken en regels zijn beschreven in de schoolgids en in de schoolapp.
De algemene informatie over leerplicht, verzuim en vrij vragen leest u op de website van Scholengroep Veluwezoom.

 

Documenten

  • De Schoolgids bevat alle informatie die voor ouders belangrijk is.
  • In het School Ondersteuningsprofiel is beschreven welk niveau van basisondersteuning de Prinses Margrietschool biedt, welke extra ondersteuning school kan bieden, hoe dit is georganiseerd en wat onze ambities zijn.
  • De scholen van Scholengroep Veluwezoom hebben hun (sociale) veiligheid goed op orde. Lees erover in het Veiligheidsplan Margrietschool.
  • Verlof aanvragen? Download het aanvraagformulier vanuit de schoolapp.

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences