Oudervereniging

De oudervereniging stelt zich als doel maximale tevredenheid voor alle kinderen en ouders te creëren door een bijdrage te leveren aan het organiseren van schoolse activiteiten. 

 

De oudervereninging (OV) bestaat uit ouders van schoolgaande kinderen. De leden hebben zitting voor 3 jaar en treden af volgens een vastgesteld rooster. De OV vergadert ongeveer 7x per schooljaar. Bij deze vergaderingen is ook altijd een afvaardiging van het team aanwezig. De notulen van deze vergaderingen zijn te lezen via deze site of op het publicatiebord.
Aan het begin van een nieuw schooljaar vindt altijd de jaarlijkse openbare ouderavond plaats. Hierin worden het financieel jaarverslag en het activiteitenverslag behandeld.


De OV draagt zorg voor organisatie, assistentie en voorbereiding van allerlei activiteiten o.a. sinterklaas, kerst, pasen en begin/eindfeest.
Ook beheert de OV de ouderbijdragen, van waaruit diverse zaken, zoals schoolreis en collectieve ongevallenverzekering, worden bekostigd.

Via een ouderkluslijst inventariseert de OV de hulp die ouders kunnen of willen bieden. In een schooljaar ondersteunen de ouders via de OV de school zo op velerlei manieren.