De Margrietschool

Daltonschool voor kinderen uit Spankeren, Dieren en omgeving

De Openbare Daltonschool Prinses Margriet biedt uw kind een veilige en uitdagende leeromgeving. Naast het reguliere onderwijsaanbod voegen wij de drie principes van het Daltononderwijs toe aan de ontwikkeling van uw kind. Zelfstandigheid - Verantwoordelijkheid - Samenwerken vormen de kern van onze visie.

 

Onze school telt op dit moment 141 leerlingen en is een openbare school voor kinderen vanaf 4 jaar, waar iedereen ongeacht z'n achtergrond of overtuiging een plaats verdient. Kinderen gaan met plezier naar school als de sfeer op school zodanig is dat iedereen zich veilig voelt.

Wij onderscheiden ons door:

 

- Daltononderwijs

- veilige goede sfeer waarbij iedereen wordt gekend
- samenwerking met ouders

- Engels vanaf groep 1

- een moderne en uitdagende leeromgeving gericht op de 21e eeuw.

- doorgaande lijn voor plusaanbod en aanbod voor meerbegaafden


Wat bieden wij nog meer:

overblijf faciliteiten en een BSO op school

een peuterspeelzaal als buren

een sterke zorgstructuur

een focus op lezen, taal en rekenen

aandacht voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben

plusaanbod en extra uitdagingen voor leerlingen die dit aankunnen

enthousiaste leerkrachten

aandacht voor creatieve ontwikkeling

leuke activiteiten gedurende het schooljaar

 

Kortom: De Prinses Margietschool: Nieuwsgierig naar de wereld!