Prinses Margriet

Dorpsweg 39

6956 AN Spankeren

Telefoon: (0313) 41 47 34

 


Leerlingenraad

In het kader van Ik, Jij, Wij werken wij sinds schooljaar 2014/2015 met een leerlingenraad. Op deze pagina treft u de informatie aan rondom deze raad.

De leerlingenraad van schooljaar 2015/2016

raad 2015 2016

We proberen door middel van deze raad de kinderen te betrekken bij meer schoolse zaken dan alleen het leren.

Onze doelstellingen:

  • Betrokkenheid leerlingen bij de school
  • Vergroten van verantwoordelijkheid bij de school
  • Medezeggenschap
  • Ik-Jij-Wij

 

De Leerlingenraad

Uit elke groep (3 t/m 8) nemen 2 leerlingen zitting in de leerlingenraad. Deze leerlingen worden aan het begin van het schooljaar gekozen. Leerlingen kunnen zich aanmelden voor de leerlingenraad. In overleg met de leerkracht worden uit elke groep twee leerlingen gekozen.
De leerlingenraad vergadert o.a. over:

-          Zaken rondom schoolse activiteiten en vieringen

-          Wensen van leerlingen (over bijv. schoolplein, keuzekast etc)

-          Onderwerpen vanuit het team m.b.t. vernieuwingen binnen regels, structuur of werkwijze

 

De leerlingenraadsvergadering
Twee keer per jaar vindt een leerlingenraadvergadering plaats op dinsdagen na schooltijd van 15.15 uur tot 16.15 uur. (zie jaarrooster) Hierbij is een leerkracht aanwezig. Deze leerkracht is de voorzitter van de vergadering.

De Klassenvergadering

Een week voor de vergadering van de leerlingenraad vindt de klassenvergadering plaats in groep 1 t/m 8. Tijdens de klassenvergadering worden de agendapunten van de leerlingenraad besproken. Op deze manier kan elk kind van de groep zijn mening geven. De klassenvergadering wordt gestuurd door de leerkracht, waar mogelijk door de afvaardiging uit de leerlingenraad van die groep. De uitkomsten van de klassenvergadering worden opgeschreven en vormen de basis voor de leerlingenraadsvergadering.