Wijziging verkeerssituatie

donderdag 29 maart 2018 - 10:00
IMG_14482112a11.jpg

De Edybrug over het Apeldoornskanaal in Spankeren wordt vernieuwd. Op dezelfde plek wordt een nieuwe brug gebouwd. De huidige brug kan dus tijdens de bouw niet worden gebruikt. Om het dorp Spankeren voor bewoners en bedrijven bereikbaar te houden krijgt bestemmingsverkeer van en naar Spankeren een tijdelijke omleidingsroute via de rotonde N786-Imboslaan-van Rensselaerweg. De fietsdoorsteek ter hoogte van de van Rensselaerweg-Loohof wordt tijdelijk opgegeven en toegankelijk gemaakt voor gemotoriseerd verkeer om zo Spankeren in en uit te rijden. De Spankerense brug blijft gedurende werkzaamheden open voor fietsers en voetgangers zoals het nu ook het geval is. De werkzaamheden starten begin april en duren tot ongeveer augustus dit jaar. We vragen u uw kinderen te attenderen op de vernieuwde verkeerssituatie.