Verslag ouderpanel

vrijdag 1 juli 2016 - 11:45
IMG_5720.jpg

Maandagavond 13 juni vondt het ouderpanel plaats. De avond stond voornamelijk in het teken van de evaluatie van vernieuwingen die dit schooljaar plaatsvonden rondom de schriftelijke rapportage en de voortgangsgesprekken.

Aanwezige ouders gaven aan dat zij het zeer prettig vinden dat er vier voortgangsgesprekken zijn per schooljaar en dat het eerste gesprek al gelijk aan het begin van een schooljaar plaats vindt.

Ouders gaven aan dat de aanwezigheid van leerlingen hierbij eens per jaar voldoende zou zijn. Eventueel waar gewenst zou een leerling vaker aanwezig kunnen zijn. Dit zou ook per groep kunnen verschillen. De keuze voor leerlingen vanaf groep 5 bij de gesprekken was goed. Voor jongere kinderen zou dit nog geen meerwaarde hebben.

Twee maal per jaar een rapport werd als wat weinig ervaren. Ouders zouden het erg fijn vinden in november toch al een korte beschrijving te ontvangen van hoe het met hun kind gaat. Het voortgangsgesprek in november helpt hierbij wel, maar een korte schriftelijke weergave zou prettig zijn.  Gebruiken maken van een digitaal ouderportaal zou ook iets kunnen toevoegen.

Aanpassingen volgend schooljaar
Inmiddels hebben wij de evaluatie van ouders meegenomen in onze eigen evaluatie en besloten voor komend schooljaar de volgende wijzigingen door te voeren:

 

- Leerlingen vanaf groep 5 zijn alleen aanwezig bij het startgesprek. Mocht het wenselijk zijn dat een kind bij een ander gesprek aanwezig is, dan kunnen ouders of leerkrachten dit aangeven.

 

- We gaan komend schooljaar onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een digitaal ouderportaal binnen DigiDuif en welke informatie hier beschikbaar zou kunnen komen.

 

- Komend schooljaar blijft de planning van twee schriftelijke rapportages gehandhaafd. Wel gaan we bekijken welke aanpassingen er mogelijk zijn om aan de wensen van ouders tegemoet te komen. We komen hier op een later tijdstip op terug.


We bedanken de aanwezige ouders voor hun input en het meedenken.