Verkiezing MR

donderdag 16 augustus 2018 - 11:00
IMG_14482112.jpg

Met ingang van dit schooljaar neemt Saida Haouli afscheid van de Medezeggenschapsraad (MR). Dit betekent dat wij op zoek zijn naar een enthousiaste ouder om deze plek in te vullen.
Wat doet de MR: De MR heeft als uitgangspunt het behartigen van de belangen van leerlingen, ouders en personeel in overleg met de directie en het bovenschools management. Via de MR kunnen ouders/verzorgers meedenken, meepraten en meebeslissen of advies uitbrengen over algemene schoolse zaken (oftewel beleid) binnen de Margrietschool. Voorbeelden: onderhoud gebouw, benoeming van leerkrachten, klassenverdeling, regeling van vakanties, schoolbudgetten.

Heeft u interesse? Meldt u zich via: mrmargrietschool@gmail.com. Bij meer dan één aanmelding wordt een verkiezing georganiseerd.