Uitslag verkiezing Oudervereniging

donderdag 29 maart 2018 - 09:00
IMG_1448.jpg

Dinsdag 27 maart was de sluiting van de verkiezing voor de Oudervereniging. Twee leden waren herkiesbaar en er waren twee nieuwe plekken. Hierbij kunnen wij u mededelen dat OV-leden Barry Peters en Anke Donici zijn herkozen voor de komende drie jaar. Daarnaast heeft u gekozen om Willeke Henny en Nanette Eikenaar het team van de OV te laten versterken vanaf schooljaar 2018-2019. Wij wensen hen een plezierige tijd in de OV. We bedanken de overige kandidaten voor hun aanmelding.