Tevredenheidsmeting

maandag 5 maart 2018 - 11:00
SVZ-ikjijwij-web

In maart worden alle ouders, leerlingen (groep 5 t/m 8) en leerkrachten van Scholengroep Veluwezoom uitgenodigd om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. Het onderzoek bestaat uit vijf vragen, waarbij we ook uw toelichting op de vragen zeer op prijs stellen. Het invullen van het onderzoek kost 5 minuten van uw tijd en wordt anoniem behandeld.

 

Wat meet het tevredenheidsonderzoek?

Scholengroep Veluwezoom richt zich op maximale talentontwikkeling en het vergroten van de studievaardigheid van kinderen. Om te weten te komen of ouders, leerlingen en leerkrachten dit ook zo ervaren, zetten we het tevredenheidsonderzoek in. Daarbij meten we de tevredenheid vanuit het perspectief van zowel de ouder, leerling als leerkracht over ons onderwijs.

 

Wie ontvangt het tevredenheidsonderzoek?
Alle ouders, leerlingen (groep 5 t/m 8) en leerkrachten ontvangen een (per doelgroep specifiek gemaakt) tevredenheidsonderzoek.

 

Privacy van gegevens

Scholengroep Veluwezoom heeft éénmalig de contactgegevens van alle ouders verstrekt aan een extern bureau (MLC). Dit bureau heeft ons de afgelopen jaren ook begeleid bij het uitvoeren van de tevredenheidsmetingen. Met dit bureau is een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat wil zeggen dat de gegevens éénmalig ten behoeve van dit onderzoek gebruikt mogen worden. U kunt in het onderzoek aangeven of u bereid bent om meer toelichting te geven bij vragen of onduidelijkheden. Na afronding van het onderzoek worden alle gegevens geretourneerd danwel vernietigd.

 

Wat doen we met de uitkomsten van het onderzoek?
De uitkomsten geven ons inzicht in hoe de scholen binnen onze scholengroep presteren ten aanzien van het gegeven onderwijs, wat de beleving van ouders, leerlingen en leerkrachten is en welke ruimte tot verbetering binnen de scholengroep aanwezig is. Dit met als doel om uitkomsten te delen, van elkaar te leren en ons onderwijs samen nog beter te maken … : IK JIJ WIJ!

 

Meer informatie?
Meer informatie over de tevredenheidsonderzoeken kunt u vinden op onze website: http://www.scholengroepveluwezoom.nl

 
Daarnaast kunt u voor vragen terecht bij Dennis de Ruiter.

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.