Samenvatting verslag onderwijsinspectie

woensdag 1 juni 2016 - 10:45
IMG_5778.jpg

In het voorjaar bracht de onderwijsinspectie een bezoek aan onze school. Dit bezoek werd afgesloten met een zeer positief verslag van de inspecteurs. Zo staat in de samenvatting van het rapport vermeld: Het team toont grote gedrevenheid om gezamenlijk het onderwijs te verbeteren en te ontwikkelen en slaagt erin de kernaspecten van het Daltononderwijs herkenbaar te laten zijn.
Dit is voor ons als team een groot compliment. Daarnaast zijn wij op onderstaande tien onderdelen als volgt beoordeeld:

1. Onderwijsresultaten: voldoende
2. Onderwijs aanbod: goed
3. Zicht op ontwikkeling: voldoende
4. Didactisch handelen: goed
5. Ondersteuning: goed
6. Schoolklimaat: goed
7. Veiligheid: goed
8. Evaluatie & verbetering: voldoende
9. Kwaliteitscultuur: goed
10. Verantwoording & dialoog: voldoende

Samen komt dit uit op een gemiddelde beoordeling: goed. Hier zijn wij uitermate trots op. (Het gehele rapport ligt ter inzage bij de directie of is op te vragen via de website van de onderwijsinspectie)